ES PROJEKTAI

Kadabra.eu platformos klientų savitarnos sprendimo sukūrimas ir įdiegimas

UAB „Kadabra“ nuo 2021 m. rugsėjo mėn. įgyvendina projektą, kurio tikslas – sukurti ir įdiegti savitarnos sprendimą įmonės klientams (B2B), kuriuo pasinaudodami jie galėtų nuotoliniu būdu saugiai ir patogiai išsirinkti ir nusipirkti įmonės „Kadabra“ produkciją, integruojant šį savitarnos sprendimą su įmonės naudojamu buhalterinės apskaitos moduliu.

Projekto rezultatas – bus sukurta savitarnos sprendimo programinė įranga, kuri bus integruota su įmonės buhalterinės apskaitos moduliu. Taip pat veiklos rezultatas bus savitarnos sprendimo įdiegimas ir sukonfigūravimas ir bus užtikrinta programinės įrangos priežiūra 36 mėn. nuo jos įdiegimo.

UAB „Kadabra“, optimaliai išnaudodama laiką ir resursus, įgyvendins projektą maksimaliai siekdama projekte numatytų ir užsibrėžtų tikslų bei rezultatų.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto pavadinimas – Kadabra.eu platformos klientų savitarnos sprendimo sukūrimas ir įdiegimas

Projekto vykdytojas: UAB „Kadabra“

Projekto vykdymo pradžia: 2021 m. rugsėjo 01 d.

Projekto vykdymo pabaiga: 2022 m. spalio 07 d.